Els valors del Professionalisme
són el nostre principi fonamental

  • Independència
  • Transparència
  • Representativitat
  • Proximitat
  • Exercici ètic i segur
  • Lideratge professional
  • Defensa i millora continuada del Sistema Sanitari Català
  • Ajudar als col·lectius, professionals i familiars que ho necessitin