L’Àrea de Praxi del CoMB està conformada pel Servei de Responsabilitat Professional (SRP), unitat que gestiona la pòlissa voluntària i col·lectiva de responsabilitat professional dels facultatius assegurats, per la Unitat […]