La gestió de la comunicació externa (relacions i presència del CoMB als mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials, Twitter, Instagram, blogCoMB, Linkdin, Facebook, YouTube, Flickair, etc., i […]