Programa dirigit als professionals de la salut afectats per la COVID-19 de forma persistent, juntament amb aquells a qui la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut […]