Les Juntes comarcals són un punt de coneixement, servei i proximitat amb els col·legiats que viuen o treballen fora de l’àmbit metropolità, i actuen com a representació i nexe d’unió […]