Des del 2018 la Fundació Galatea ofereix intervencions a tots els equips que treballen en organitzacions sanitàries que viuen alguna situació estressant (reorganització, reestructuració, canvi en el lideratge, dol…) que […]
Les Juntes comarcals són un punt de coneixement, servei i proximitat amb els col·legiats que viuen o treballen fora de l’àmbit metropolità, i actuen com a representació i nexe d’unió […]
El Programa de Protecció Social (PPS) vol fomentar el benestar i la qualitat de vida dels metges i les seves famílies especialment davant de qualsevol contingència que posi en qüestió […]