Robert Güerri Fernández

Nascut a Barcelona, l’any 1979.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona (UB) el 2003.

Especialitat

Medicina Interna i Malalties Infeccioses.

Mèrits i títols acadèmics

Doctor en Medicina per la UAB el 2013.
Investigador associat a la Universitat de California.
Professor Associat a la UPF.

Lloc de treball actual

Cap de Secció de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar.

Àmbit personal

Casat amb dos fills.
Especial 
interès pel ciclisme i el bàsquet.