Oriol Mirallas Viñas

Nascut a Terrassa, l’any 1989.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciat en Medicina a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) el 2017.

Especialitat

Oncologia mèdica.

Mèrits i títols acadèmics

Biochemistry, BS in King University, TN, USA.
Membre d’ASCO, ESMO i SEOM (Societats d’Oncologia Americana, Europea i Espanyola, respectivament).
Vicepresident del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT) i vocal del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Lloc de treball actual

Hospital Vall d’Hebron.

Experiència prèvia al CoMB

President de la secció Metges MIR i Metges Joves del CoMB.

Àmbit personal

Afició al tennis, esquí alpí, natació, running. Platja i montanya. M’agrada viatjar.