Mònica Povedano Panadès

Nascuda a Barcelona, el 1968.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciada en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1993.

Especialitat

Neurofisiologia.

Mèrits i títols acadèmics

Doctora en Medicina per la UB. 

Lloc de treball actual

Hospital Universitari de Bellvitge.

Experiència prèvia al CoMB

Premi a l’Excel·lència Professional del CoMB (2017).

Àmbit personal

Interès en l’àmbit de la cooperació.