Mariona Monera Olivella

Nascuda a Barcelona.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciada en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2000.

Especialitat

Obstetrícia i Ginecologia

Mèrits i títols acadèmics

Màster en Reproducció Humana.

Lloc de treball actual

Consorci Sanitari Alt Penedès – Garraf (CSAPG).

Lloc de treball anteriors

Residència a l’Hospital Sant Pau de Barcelona

Experiència prèvia al CoMB

Membre de la Junta Comarcal de l’Alt Penedès.

Àmbit personal

Casada, amb un fill i una filla. M’agrada la música.