Maria Lluïsa Calvet Valera

Nascuda a Barcelona, el 1962.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciada en Medicina a la Universitat de Barcelona (UB), 1986-1987.

Especialitat

Medicina Familiar i Comunitària.

Mèrits i títols acadèmics

Diplomada en Sanitat.

Lloc de treball actual

Metgessa de família, tutora de residents de família, i coordinadora de docència i formació a l’EAP Roquetes-Canyelles. 

Experiència prèvia al CoMB

Presidenta de la Junta comarcal del Garraf del COMB

Àmbit personal

Casada, amb tres fills.