Lluís Esteve Balagué

Nascut a Martorell, l’any 1969.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona (UB) el 1993.

Especialitat

Medicina Familiar i Comunitària.

Lloc de treball actual

Metge de Família. Direcció Atenció Primària Costa de Ponent.

Lloc de treball anteriors

CAP Martorell Urbà i Rural. SAP Delta.

Experiència prèvia al CoMB

Tresorer del CoMB.

Àmbit personal

Casat amb la Sílvia i pares de la Maria i el Lluís.