Ferran Fillat Gomà

Nascut a Barcelona, l’any 1986.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona (UB) el 2010.

Especialitat

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Mèrits i títols acadèmics

Doctorat en Medicina.
Màster en recerca translacional.
Màster en Microcirurgia.

Lloc de treball actual

Hospital Universitari Parc Taulí.

Experiència prèvia al CoMB

Membre de la Comissió de Deontologia del CoMB.
Membre de la Junta comarcal del Vallès Occidental.
Direcció de cursos de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) del CoMB. 

Àmbit personal

Aficionat al ciclisme i al motociclisme.
Interès en recerca, innovació, millora de processos i enginyeria.