Antoni Trilla Garcia

Nascut a Barcelona, l’any 1956.

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona (UB) el 1980.

Especialitats

Medicina Interna.
Medicina Preventiva i Salut Pública.

Mèrits i títols acadèmics

Doctor en Medicina (UB, 1990).
Catedràtic de Salut Pública (UB).
Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC).
Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Lloc de treball actual

Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic. 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut – Universitat de Barcelona.

Lloc de treball anteriors

Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic.

Experiència prèvia al CoMB

Vocal de la Junta de Govern del CoMB.
Premi Excel.lència Professional.

Àmbit personal

Casat, amb dos fills.  
Esports: golf.
Afició: Futbol Club Barcelona

Àrees d’Interès: Epidèmies i Vacunes. Comunicació i divulgació científica.