Anna Maria Ribas Casals

Nascuda a Vic

Any de llicenciatura i Universitat

Llicenciada en Medicina

Especialitat

Medicina Familiar i Comunitària

Mèrits i títols acadèmics

Docent MIR (Medicina Familiar i Comunitària) des de l’any 1992.

Lloc de treball actual

EAP Santa Eugènia de Berga, des de l’any 1991. Directora des del 2010.
Directora ACUT Osona des de l’any 2008.

Experiència prèvia al CoMB

Presidenta Junta Comarcal d’Osona