L’arribada a Catalunya del coronavirus SARS-CoV-2 va generar una crisi sanitària sense precedents, davant aquesta emergència la Junta de Govern del CoMB va impulsar el març de 2020 la campanya […]
Programa dirigit als professionals de la salut afectats per la COVID-19 de forma persistent, juntament amb aquells a qui la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut […]
El CoMB i el CCMC valoren positivament l’informe ’30 mesures per enfortir el sistema de salut’ i demanen al Govern i a les formacions polítiques que assumeixen les propostes plantejades. […]
Hem consolidat les Jornades d’Orientació als futurs residents com una jornada de referència per als estudiants que han fet el MIR i han d’escollir plaça. Desde 2012, data en que […]
L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) és l’aposta dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per la formació mèdica continuada de qualitat, una eina necessària perquè […]
L’Àrea de Praxi del CoMB està conformada pel Servei de Responsabilitat Professional (SRP), unitat que gestiona la pòlissa voluntària i col·lectiva de responsabilitat professional dels facultatius assegurats, per la Unitat […]
La gestió de la comunicació externa (relacions i presència del CoMB als mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials, Twitter, Instagram, blogCoMB, Linkdin, Facebook, YouTube, Flickair, etc., i […]
El CoMB ha desenvolupat diferents accions en defensa del col·lectiu de metges i metgesses, tant per reivindicar unes condicions de treball dignes com per demanar a les organitzacions mesures per […]
Des de l’inici de la pandèmia, la Fundació Galatea ha posat en marxa el servei de TeleSuport Psicològic, a través del qual ha ofert atenció psicològica a més de 1.450 […]
Hem atès a més de 5000 col·legiats i més de 2000 empreses, gestionant vora 1500 ofertes de treball anual i fent atenció personalitzada. Hem publicat estudis i informes sobre demografia […]