L’Àrea de Praxi del CoMB està conformada pel Servei de Responsabilitat Professional (SRP), unitat que gestiona la pòlissa voluntària i col·lectiva de responsabilitat professional dels facultatius assegurats, per la Unitat Integral de Violència contra el Metge (UIVM), la Unitat de Medicina Legal (UML), la Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal de la UAB i per últim, el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) del Col·legi de Metges de Barcelona.

El Servei de Responsabilitat Professional (SRP), gestiona, tramita i defensa les reclamacions que s’interposen contra els facultatius assegurats a través de la seva pòlissa voluntària i col·lectiva, funcions que la companyia asseguradora SHAM, mútua d’assegurances especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris, delega al Servei. Destaquem el treball que es fa des del servei en la prevenció de riscos, la seguretat clínica i la contenció de sinistralitat; en l’actualitat les reclamacions extrajudicials ja s’han consolidat com el tipus de reclamació més freqüent (al voltant del 70% del total), amb la conseqüent disminució significativa percentual de demandes civils i denúncies o querelles penals.

La Unitat Integral de Violència contra el Metge (UIVM), assessora i dóna suport personal i jurídic al metge/essa víctima de violència per part d’un pacient, així com elabora mesures preventives pels professionals i/o centres. Dins de la UIVCM, es troba la Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista; un nou servei d’assessorament jurídic i acompanyament a la metgessa víctima de violència masclista.

La Unitat de Medicina Legal (UML) té un important paper en l’anàlisi i defensa de les reclamacions per RPM contra els facultatius assegurats mitjançant la valoració i anàlisi acurada de la praxi i de la valoració del dany corporal. L’assessorament mèdic i l’estudi medico-legal de cadascun dels sinistres són pilars essencials a l’hora de gestionar els sinistres. Per altra banda, cal destacar l’extensa activitat de recerca i transferència del coneixement, així com de publicació científica de la UML, tant en revistes nacionals com internacionals, fonamentalment de l’àmbit de la responsabilitat professional mèdica però també en aspectes medicolegals de la praxi mèdica, el que afavoreix la millora de la seguretat clínica i la prevenció de riscos i disminució de sinistralitat mitjançant l’aprenentatge de l’error (acompanyem articles com a documents annexes).

La Càtedra de Responsabilitat Professional i Medicina Legal és una iniciativa pionera en el món acadèmic nacional i internacional que va néixer l’any 2018 amb l’objectiu de promoure la docència, la investigació i la formació en l’àmbit de la responsabilitat mèdica i la difusió de pràctiques segures en l’exercici professional. La càtedra està adscrita a la UAB (Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) i s’ubica a la unitat docent de l’Hospital Vall d’Hebron i a la seu del CoMB.

Finalment, el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) del Col·legi de Metges de Barcelona, constituït l’any 2016, depèn de l’Àrea de Praxi i té com a missió vetllar per la seguretat, el benestar i els drets de les persones que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic. Així, des del CEIC es fa l’avaluació i correcció metodològica, ètica i legal dels projectes de l’àmbit biomèdic, a excepció dels assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris.

Més informació:

 

Publicacions científiques

 1. Physicians as second victims after a malpractice claim an important issue in need of attention. Journal of Healthcare Quality Research.
 2. Comments on epidemiology of malpractice claims in the orthopedic and trauma surgery. Orthopaedics and traumatology Surgery research.
 3. La consolidación de Revista Española de Medicina Legal (2008-2018). Revista Española de Medicina Legal.
 4. Delito de atentado contra personal sanitario de centros privados con actividad pública concertada. Medicina Clínica.
 5. Reclamaciones por cirugía en sitio erróneo (1986-2017). Anales del Sistema sanitario navarro.
 6. Malpractice risk at the physician level: Claim-prone physicians. Journal of forensic and legal medicine.
 7. El síndrome clínico judicial: el impacto de los procedimientos judiciales en los médicos. Medicina Clínica.
 8. Neglecting the second victim will not help harmed patients or improve patient safety.
 9. La comunicación del error médico. Consecuencias éticas y médico-legales. Medicina Clínica.
 10. Implicaciones bioéticas y médico-legales del uso de la fotografía en dermatología. Actas Dermosifiliográficas.
 11. Responsabilidad Profesional Médica en Dermatología: seguridad clínica. Actas Dermosifiliográficas.
 12. Análisis de las reclamaciones por presunta responsabilidad profesional médica relacionadas con la mastopexia. Revista Española de Medicina Legal.
 13. Responsabilidad profesional médica y suicidio: recomendaciones médico-legales. Revista Española de Medicina Legal.
 14. Retos forenses ante la cibercriminalidad social en menores. Revista Española de Medicina Legal.
 15. Discapacidad intelectual: asesoramiento y aspectos forenses y criminológicos. Revista Española de Medicina Legal.
 16. Sumisión química versus vulnerabilidad química: análisis criminológico de los delitos sexuales facilitados mediante el uso de sustancias psicoactivas a partir de una muestra de sentencias. Revista española de Investigación Criminológica.
 17. Nuevas perspectivas en la resolución del error médico: NHS Resolution y CARe. Anales del Sistema Sanitario Navarro.
 18. Muerte inesperada debida a granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (síndrome de Churg-Strauss). Anales del Sistema Sanitario Navarro.
 19. Responsabilidad profesional médica y medicina estética. Medicina Estética.
 20. La comunicació de l’error mèdic. Conseqüències ètiques i medicolegals. UABDivulga.
 21. Professional liability and patient safety in thromboembolic disease. Phlebology.
 22. Twenty four years of oral and maxillofacial surgery malpractice claims in Spain: patient safety lessons to learn. Oral and Maxillofacial Surgery.
 23. El profesional sanitario como segunda víctima del daño en la asistencia. Medicina Clínica.
 24. Vasectomy litigation in Spain. The importance of post-vasectomy pregnancy.
 25. Tesis doctorales en medicina forense en España. Revista Española de Medicina Legal.
 26. Aspectos medico-legales de la pandemia por COVID-19. Revista Española de Medicina Legal.
 27. Valoración medicolegal de la infección por COVID-19 en el ámbito laboral. Revista Española de Medicina Legal.
 28. Consideraciones éticas y médico-legales sobre limitación de recursos y decisiones clínicas en la pandemia de la COVID-19. Revista Española de Medicina Legal.
 29. Aspectos médico-legales derivados de la pandemia de la COVID-19. Medicina Clínica.
 30. Liability claims in Spain post-COVID-19: a predictable scenario. Legal Medicine.
 31. Aspectos médico-legales de la teledermatología. Actas Dermo-Sifiliográficas.
 32. Análisis de la jubilación médica en Barcelona. ¿cansados de ejercer? Medicina Clínica.
 33. Encuesta a los urólogos sobre responsabilidad profesional médica y sus consecuencias. Actas Urológicas Españolas.
 34. Malpractice claims in bariatric surgery in Spain. Obesity Surgery.
 35. Training, standaritzation and electronic medical certificate of cause of death. Journal of Forensic and Legal Medicine.
 36. Reflexiones sobre el paciente difícil. Medicina Clínica.
 37. Prevención de los delitos sexuales mediante sumisión química. Revista Española de Medicina Legal.
 38. La especialidad de Medicina Legal y Forense en España: la consolidación por el sistema de residencia. Revista Española de Medicina Legal.
 39. Aspectos médico-legales y responsabilidad profesional médica de la telemedicina en urología. Archivos españoles de urología.
 40. Aspectos medicolegales de la ley de regulación de la eutanasia en España. Revista Española de Medicina Legal.
 41. El manejo de la torsión testicular en Urgencias lecciones aprendidas de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica. Actas urológicas españolas.
 42. Reflexiones médico-legales, éticas y deontológicas de la vacunación de COVID19 en profesionales sanitarios. Medicina Clínica.
 43. Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica con indemnizaciones catastróficas en ginecología y obstetricia. Progresos de Obstetricia y Ginecología.
 44. Perspectiva de género en el fenómeno de la segunda víctima. Medicina Clinica.
 45. Responsabilidad profesional médica en la asistencia urgente de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Revista Española de Medicina Legal.
 46. The second victim in orthopedic and traumatology. Acta Traumatol Turc

 

Llibres

 • Responsabilitat professional mèdica i seguretat clínica.

 

Tesis defensades durant el període 2018-2021

 • 2018. Dr. Sergio Bordonaba Leiva. Análisis de la responsabilidad profesional en la especialidad de cirugia oral y maxillofacial.
 • 2021. Dr. Josep Benet Travé. Análisis de las reclamaciones por RPM en Catalunya durante el periodo 2000-2018.
 • 2021. Sra. Marta Vizcaíno Rakosnik. El médico como segunda víctima en los casos de reclamación por presunta responsabilidad profesional por malapraxis.

 

Docència

 • Curs on-line de Certificat Mèdic de Defunció (diverses edicions des del 2018).
 • Curs Online de Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica, (diverses edicions des del 2020).
 • Col·laboració docent en diversos Màsters Universitaris en l’àmbit de la RPM, seguretat clínica i gestió de riscos.
 • Jornada de perits del Servei de Responsabilitat Professional i Reunió del Conseil Médical de SHAM.
 • Curs d’actualització en Clínica Forense. Valoració pericial de la praxi mèdica del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia dins del Pla de formació destinat a metges forenses del Ministeri de Justícia.
 • Curs de Valoración pericial de la praxis médica en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia dins del Pla de formació destinat a metges forenses del Ministeri de Justícia. Curs celebrat del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020, online.
 • Mòdul de Responsabilitat Professional Mèdica, del curs del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia dins del Pla docent d’accés al Cuerpo nacional de Médicos Forenses, celebrat del 11 juliol de 2021, online.