L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) és l’aposta dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per la formació mèdica continuada de qualitat, una eina necessària perquè metges i metgesses exerceixin la medicina amb els valors del professionalisme, assumint lideratge i promovent la salut de la societat i de les persones.

El juny del 2019 es posa en marxa l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), amb un ampli catàleg de cursos de formació online i presencial, adaptat a les necessitats del moment dels professionals sanitaris. Suposa una reformulació de l’oferta formativa del Centre d’Estudis Col·legials potenciant la virtualització i les modalitats online.

L’Institut ofereix als metges i metgesses que exerceixen a Catalunya formació mèdica transversal, no clínica o d’especialització. Una formació innovadora i de qualitat centrada en aspectes relacionals, competencials i estratègics que permetin als professionals transformar el model d’atenció sanitària actual potenciant el lideratge i el professionalisme.

Impulsa un nou model de formació basat en la innovació tecnològica i metodològica que fa possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’intercanvi d’experiències i la pràctica professional. Ofereix una oferta formativa transversal, pràctica i moderna, tant pel que fa a continguts com a les metodologies, però, alhora, humanista, reflexiva i impregnada dels valors que són inherents a la nostra professió, especialment el compromís amb els pacients i amb la societat.

Formació a mida

L’IFMiL ofereix formació a mida a empreses i entitats, cursos adaptats a les necessitats de l’equip. Des del disseny i desenvolupament del programa formatiu, amb l’equip docent idoni i la realització de sessions teòrico-pràctiques adequades en cada cas.

L’IFMiL s’està posicionant dins un sector amb molta competència i amb multitud d’agents que ofereixen propostes formatives d’actualització als metges i metgesses de Catalunya.

El lideratge mèdic com a trajectòria formativa

L’IFMiL neix amb l’objectiu de ser un espai de referència en el qual els professionals puguin adquirir els coneixements, les habilitats, i les competències per esdevenir bons líders. Hem estat sensibles a les necessitats formatives de la professió sobretot pel que fa al lideratge creant un itinerari específic de formació en lideratge. L’objectiu és crear una pedrera de professionals mèdics amb capacitats i habilitats per liderar la transformació del sistema sanitari català.

 

 

 

 

 

El mes de setembre de 2021 s’inicia la primera formació de postgrau en “Visió estratègica, habilitats i valors per al lideratge mèdic” amb 30 crèdits ECTS (acreditat per la Universitat de Barcelona)

 

 

Formació i desenvolupament per a Assistents Clínics

En tots els àmbits d’atenció del sistema sanitari català hi ha un gran nombre d’auxiliars i professionals no sanitaris que exerceixen un rol molt útil i destacat en l’atenció a les persones. En un entorn de manca de professionals mèdics i d’infermeria en el que es van implantant nous models d’atenció i incorporant noves professions, creiem necessari oferir una formació transversal i específica per a aquests professionals.

Abril 2021: 1a edició

Setembre 2021: 2a edició (08/09) i 3a edició (29/09)

 

 

 

 

 

 

Més informació

 

Principals dades d’activitat IFMiL

 • Acte de presentació de l’Institut (juny 2019) amb una jornada de lideratge.
 • Incorporació d’un equip expert en el món de la formació continuada: gerent + 4 pedagogs
 • Alumnes:
  • 2017-2018: 617
  • 2018-2019: 1.018
  • 2019-2020: 2.303
 • Projectes de formació a mida per a centres, entitats, organitzacions i laboratoris: 15 (això inclou propostes formatives ja produïdes per l’IFMiL que s’ofereix als membres de l’organització, com els projectes que inclouen el disseny i la producció d’un producte formatiu concret).
 • Material formatiu sobre la Llei de l’Eutanàsia
 • Nou màster d’estètica (renovació continguts i equip docent. Nova edició actualitzada que s’iniciarà a l’octubre de 2021).
 • Presència a Twitter, Instagram i Linkedin
 • Campanyes d’adwords a google per a determinats cursos.

Presentació de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), 20 de juny de 2019 

Més informació: www.ifmil.com