La gestió de la comunicació externa (relacions i presència del CoMB als mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials, Twitter, Instagram, blogCoMB, Linkdin, Facebook, YouTube, Flickair, etc., i la resta de canals de comunicació, com la web CoMB, NewsCoMB -newsletter mensual amb actualitat-, revista CoMB, etc.) té com a principals objectius representar la veu i els interessos de la institució i dels professionals davant la societat i dels ciutadans, influir en el debat públic i en les decisions de les autoritats, difondre els valors que defineixen el CoMB i la professió, vetllar per la bona imatge i reputació del Col·legi, informar els col·legiats de l’activitat i posicionaments col·legials i defensar i promoure la salut dels ciutadans. Honestedat, transparència i rigor són les màximes de la comunicació externa institucional.

La comunicació del CoMB dels darrers anys ha tingut molt clar que calia donar visibilitat i veu al màxim nombre de professionals, així com reflectir la realitat de la professió quant a sexe i edat, potenciant la visibilitat equitativa de professionals que tradicionalment havien estat menys presents: les dones metgesses i els metges menors de 45 anys, així com també els professionals que treballen fora de l’àmbit més metropolità.

 

Xarxes socials i web

Pel que fa a la presència del CoMB en xarxes socials, els darrers anys s’ha aconseguit fer créixer i consolidar la comunitat CoMB. També s’ha fet una aposta clara per l’elaboració pròpia de vídeos i infografies, com a formats per fer arribar als nostres públics missatges i continguts:

 • Twitter s’ha passat de 11.555 a 19.786 seguidors (+41,6%)
 • Facebook: s’ha passat de 2.311 a 3.433 seguidors (+32,7%)
 • Instagram: perfil estrenat el març de 2019, actualment amb 2.214 seguidors
 • Linkedin: perfil estrenat el juny de 2020, actualment 4.124 seguidors.
 • Blog: 107.172 visualitzacions (2018-juliol 2021). Al març de 2019 s’inicia el projecte “Històries de Metges CoMB” per donar veu i protagonisme als col·legiats i col·legiades. Fins a dia d’avui s’han publicat 19 entrevistes.
 • YouTube: 198.222 i 807 subscriptors (559 nous des de 2018). Vídeos amb més visites:
 1. COVID-19: Tot allò que has de saber sobre les mascaretes: tipus i col·locació (12/06/2020) 61.625
 2. Vacunació COVID-19 als professionals sanitaris: on som? (20/01/2021) 5.643
 3. #17A (16/02/2018) 5.326 (sobre atemptat 17A a Barcelona)
 4. #SalutSenseTrampes (04/04/2019) 5.132 (lluita contra les fake news de salut)

 

      

 

       

 

La web, redissenyada íntegrament pel que fa a imatge, estructura i contingut l’any 2020-21, acumula un total de 3.740.926 visites, amb una mitjana de 3,94 pàgines/sessió i una durada de 2’ 37’’.

 

Mitjans de comunicació

La relació del CoMB amb els mitjans de comunicació és constant i molt sòlida, gràcies a la tasca de molts anys. Entenem que la informació sanitària és d’interès públic per a la població i que els metges i metgesses són una veu fonamental en aquest àmbit. Es pot afirmar que el Col·legi és una veu de referència i de rigor per als mitjans i així s’ha constatat especialment al llarg de la pandèmia de COVID-19 (any en què l’activitat amb els mitjans de comunicació ha estat especialment intensa). A continuació, n’oferim algunes dades (2018-juliol 2021):

 • Aparicions del CoMB o dels seus representants als mitjans: 20.678 (premsa, TV, ràdio i mitjans online)
 • Peticions d’informacions i opinions (posicions col·legials, veus professionals expertes): 1.331 (58% dels portaveus són metgesses)
 • Notes de premsa, notes web i comunicats: 255

    

        

 

          

 

Revista CoMB

S’han editat 3 exemplars de la revista per any. Es distribueix un exemplar en format paper al domicili postal de cada col·legiat/da. Es penja també a la web cada número en formats pdf i issue i s’elabora una versió específica per a la  web de tots els continguts.

           

 

Més informació: Comunicació (comb.cat)