Des de l’inici de la pandèmia, la Fundació Galatea ha posat en marxa el servei de TeleSuport Psicològic, a través del qual ha ofert atenció psicològica a més de 1.450 professionals de la salut, principalment metges (38%), que han rebut quasi 6.000 sessions.

El servei de telesuport psicològic de la Fundació Galatea per als professionals de l’àmbit de la salut des de l’inici de l’emergència sanitària originada per la pandèmia de COVID-19 ha atès, en aquest any i mig, més de 1.450 usuaris i ha efectuat quasi 6.000 intervencions (prop de 4 intervencions de mitjana per cada usuari (3,8)).

L’objectiu ha estat donar resposta a preocupacions i pors dels professionals, que es manifesten sovint amb ansietat, estrès, angoixa i, fins i tot, depressió. Mitjançant aquest servei telemàtic d’àmplia disponibilitat i a través d’una xarxa de més de 40 psicòlegs, s’ha proporcionat l’acompanyament que aquests professionals necessiten en uns moments tan complexos. El servei s’ha ofert per videoconferència, amb sessions de 30 minuts, tenint en compte que es tracta d’intervencions psicològiques gens convencionals, donades les circumstàncies excepcionals.

L’accés al servei es realitza a través de la Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea, que rep, acull i adreça el professional en situació de patiment emocional als diferents experts (psicòlegs i psicoterapeutes) de la Fundació Galatea que, en el termini més breu possible, hi contacten a través de la nostra plataforma d’atenció on line (o per telèfon si no és possible l’accés).

És un servei gratuït per als professionals de la salut. La majoria de les consultes provenen de metges (38%) i de professionals d’infermeria (34%). Les dones són, amb diferència, les que més s’adrecen al servei (86%).

El servei de telesuport psicològic, a disposició dels professionals de la salut i l’àmbit social, ha comptat amb el finançament i l’impuls de la Fundació Bancària La Caixa i amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat i dels Consells Generals de Col·legis de Metges, d’Infermeria i de Psicòlegs, així com amb el suport d’Almirall, la King Baudouin Foundation i l’Ajuntament de Barcelona.

Metges i personal d’infermeria són els professionals que més estan utilitzant el servei i suposen el 38% i el 34%, respectivament, dels usuaris. El personal auxiliar d’infermeria representa el 10% de les consultes; els educadors socials i les treballadores socials, el 7%; els psicòlegs, el 2%; els farmacèutics, l’1% i els odontòlegs, un altre 1% (la resta correspon a d’altres professionals del sector). Les dones en són les principals usuàries i suposen el 86% del total. D’altra banda, la mitjana d’edat del personal que demana ajuda és de 42,6 anys. La franja que acumula més consultes és la de 41 a 50 anys (29%), seguida de la de 31 a 40 anys (24%) i la de més de 50 (26%).

Des de l’inici de l’emergència sanitària, els professionals de la salut estan fent front a una situació excepcional, que genera una tensió emocional que sobrepassa, de molt, l’habitual. Aquests són alguns dels factors que han generat o encara generen més estrès en els professionals:

  • No estan preparats per a la realitat amb què es troben.
  • En un període molt curt, han canviat els seus paràmetres de referència.
  • Els recursos materials i professionals, així com les possibilitats terapèutiques són limitats.
  • La presa de decisions complexes és més freqüent.
  • Risc de contagi, d’aïllament o quarantena (propi i de persones properes).
  • Manca de material de protecció per evitar el contagi.
  • Canvis de rol, d’equips, de lloc de treball.
  • Gran incertesa sobre l’evolució de la situació i les seves conseqüències en tots els àmbits de la societat.
  • Intensa tensió emocional, acompanyada de sentiments d’impotència i malestar.
  • Gestió complexa de la mort dels pacients.

 

Més informació: www.fgalatea.org