Hem atès a més de 5000 col·legiats i més de 2000 empreses, gestionant vora 1500 ofertes de treball anual i fent atenció personalitzada. Hem publicat estudis i informes sobre demografia mèdica, situació laboral, econòmica i social dels col·legiats i hem fet entrega de les Beques Dr. Bada, dedicades al suport a la formació en matèria de cooperació.

 

Ocupació

Atenció personalitzada amb assessores tècniques expertes; gestió  de unes 1500 ofertes anuals; aposta per la modernització tecnològica del web d’ocupació; establiment de mínims de qualitat i condicions per a la gestió d’ofertes (un 15% aproximadament són rebutjades).

CoMB – Informe Anual 2019. Servei d’ocupació. Especialitats més demandades

 

Estudis

Publicació d’estudis i informes sobre demografia mèdica, situació laboral, econòmica i social dels col·legiats: situació dels jubilats, situació laboral en acabar el MIR; seguiment de l’evolució i dades dels col·legiats. Col·laboració amb la Fundació Galatea en l’elaboració d’estudis per a medicina i altres professions sanitàries.

CoMB – Informe Anual 2019 (demografia anual)

CoMB – Informe Anual 2019 (situació crítica demografia mèdica)

Estudis sobre la Professió (comb.cat)

 

Cooperació

   

S’ha arribat i superat la edició XXV de les beques Bada, dedicades al suport a la formació en matèria de cooperació; s’hi han destinat 24.750 € anuals més els beneficis del Mediconcert, concert solidari.

Cooperació (comb.cat)