Les Juntes comarcals són un punt de coneixement, servei i proximitat amb els col·legiats que viuen o treballen fora de l’àmbit metropolità, i actuen com a representació i nexe d’unió de la Junta de Govern amb el territori.

Les Juntes comarcals es reuneixen de forma periòdica per posar en comú les inquietuds dels col·legiats de la comarca, que posteriorment són elevades a la Junta de Govern per al seu coneixement.

  • Les 10 Juntes Comarcals han dut a terme 72 reunions de Junta, que durant el període més dur de la pandèmia s’han mantingut utilitzant les connexions on-line.
  • Els presidents comarcals han estat convidats a 5 plenaris de la Junta de Govern, quan les temàtiques a tractar així ho requerien.

Amb l’objectiu de reforçar el prestigi de la professió, les Juntes Comarcals han organitzat els ACTES DE LA PROFESSIÓ MÈDICA, unes celebracions que pretenen ser el punt de trobada dels professionals de la salut que viuen i/o treballen a la comarca, i que tenen una orientació professional, però també lúdica i cultural. En el transcurs d’aquestes celebracions, es reconeix la tasca dels companys sèniors que amb la seva tasca i dedicació han dignificat la professió, i es dóna el relleu generacional amb la benvinguda als residents que duran a terme la seva formació a la comarca.

 ACTE DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DEL BAGES – Manresa (28/02/20)

 ACTE DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE L’ALT PENEDÈS – Vilafranca del Penedès (15/11/19)

 ACTE DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DEL VALLÈS ORIENTAL – Canovelles (10/05/19)

Al llarg d’aquesta etapa hem organitzat:

  • 21 actes comarcals.
  • 12 premis comarcals convocats anualment, amb una dotació econòmica de 25.000€/any finançada pel CoMB.
  • Com a novetat cal destacar els actes del CINEFÒRUM EN MEDICINA impulsats per la Junta comarcal del Vallès Occidental. Una activitat on es debaten aspectes socials, culturals i mèdics a partir de la projecció de pel·lícules i el seu posterior debat, amb la participació d’experts en la matèria.

 CINEFÒRUM EN MEDICINA – Terrassa (17/01/20)