El Programa de Protecció Social (PPS) vol fomentar el benestar i la qualitat de vida dels metges i les seves famílies especialment davant de qualsevol contingència que posi en qüestió la seva autonomia personal i familiar derivada de situacions vinculades a problemes de salut i/o socials.  Amb l’arribada de la pandèmia s’han creat diferents iniciatives per donar respostes i pal·liar els efectes de la COVID-19.

Hem adaptat i desenvolupat noves línies d’activitat per atendre les necessitats del moment del col·lectiu de metges i metgesses.

 1. Activitats formatives del PPS
 2. Demanda i atenció COVID-19 del PPS
 3. Unitat d’atenció als professionals sanitaris amb COVID-19 persistent
 4. Col·laboració PPS amb altres institucions
 5. Persones ateses PPS

Activitats formatives del PPS

El PPS desenvolupa activitats formatives de caràcter preventiu amb l’objectiu de promoure el benestar i la salut dels professionals i les seves famílies, posant èmfasi en aquelles situacions que suposen reptes vitals, socials i professionals.

 • 2018-2021: Realització de cursos i seminaris de preparació a la jubilació per a metges. Dins i fora de Catalunya.
 • 2019: Posada en marxa del curs formatiu de preparació a la jubilació per a metges online.
 • 2018-2021: Realització del taller d’estimulació cognitiva “No oblidis la teva memòria”, en format presencial i format virtual.
 • 2021: Realització del webinar de preparació a la jubilació per a metges.
 • 2021: Realització del webinar de preparació a la jubilació (Agrupació jugadors del Barça).
 • 2021: Tenoxerrades: Posa’t al dia tecnològicament

Demanda i atenció COVID-19 del PPS

Hem ofert atenció i registre de demandes relacionades amb la COVID-19, assessorament i derivació de les mateixes cap a altres recursos tan interns com externs del CoMB, A tal efecte hem reforçat les vies de comunicació del PPS per tal de seguir oferint una atenció directa i personalitzada per videotrucada (a través d’ordinador o tauleta), telèfon o també per correu electrònic.

Creació de nous ajuts excepcionals COVID-19 per a metges i els seus familiars:

 • Suport excepcional per convalescència COVID-19: Servei de rehabilitació funcional, respiratòria i neurocognitiva.
 • Servei d’atenció a domicili COVID-19.
 • Servei de valoració neuropsicològica post-COVID-19.
 • Suport psicològic per a familiars de metges, metges jubilats i/o incapacitats laboralment.
 • Servei cangur per fills menors de 12 anys en situació de – “quarantena” pel COVID-19.
 • Servei d’acompanyament per a fills de metges amb diversitat funcional.
 • Nova canastreta: Nou embalatge i nous productes.

 

Unitat d’atenció als professionals sanitaris amb COVID-19 persistent

Des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i a través dels programes de protecció social, s’ha impulsat una iniciativa per donar respostes i proporcionar una atenció més adequada a les necessitats dels col·legiats que, degut a la COVID-19 viuen situacions en les quals, al malestar propi de la malaltia, s’hi afegeixen el patiment de la incertesa laboral, de la inseguretat econòmica i del sentiment d’indefensió.

Porta d’entrada: El PPS de cada col·legi de metges.

La unitat d’atenció als professionals sanitaris amb COVID-19 persistent s’estructura amb les següents línies d’actuació:

 • Suport social

Es realitzarà per part de la treballadora social de cada col·legi, i a càrrec de cadascun d’ells.

 • Suport sobre salut laboral

Es realitzarà a partir de la valoració de la Dra. Helena Basart,  Metgessa especialista en Medicina del Treball, i experta en aquesta matèria.

 • Suport jurídic

L’Assessoria Jurídica del CCMC serà qui s’encarregarà  de coordinar l’assessorament jurídic.

 • Suport psicològic

Es realitzarà a partir de la cartera de serveis de la Fundació Galatea, bàsicament des del Servei de Suport Emocional (SEPS).

 

Col·laboració amb altres institucions i entitats

 • 2018: Implementació del programa de protecció social del COEC (Col·legi oficial d’odontòlegs i estomatòlegs de Catalunya).
 • 2020:  Assessorament per la redefinició parcial del projecte que ja està establert al COAC (Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya), a propòsit de la pandèmia. SOC COAC.

 

Persones ateses

 • Any 2018: 2002 persones
 • Any 2019: 1969 persones
 • Any 2020: 1942 persones

 

Més informació: Protecció social del CoMB